Diabetes


Diabetes:

Diabetes of suikerziekte is een chronische aandoening dewelke men voorlopig nog niet volledig kan genezen.
Men kan de ziekte momenteel steeds beter behandelen, zodoende de patiënt zo’n normaal mogelijk leven kan leiden als diabetespatiënt.
Deze ziekte wordt gekenmerkt door een te hoog suikergehalte in het bloed en kan leiden tot een tal van verwikkelingen.

Het omvat een complexe aanpak.

  • behandelen van de hoge suikergehalte
  • inzicht verwerven van de diabetesbehandeling
  • het opstellen van behandelingsdoelen
  • een levenslange follow-up

Zorgtraject Diabetes Mellitus type 2

Wat is een zorgtraject Diabetes Mellitus Type 2?

Dit zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en opvolging van een diabetespatiënt.
Diabetes is de laatste jaren sterk toegenomen en de verwachtingen zijn dat tegen het jaar 2025 er ongeveer 500 000 mensen met diabetes in België zullen zijn.
De ziekte kent vaak een sluipend verloop, maar kan op lange termijn tot ernstige en dure verwikkelingen leiden. Deze complicaties tracht men nu te verminderen of te voorkomen door een optimale aanpak op een gestructureerde wijze.
Zorg op maat, samenwerking tussen de hulpverleners die samen met de patiënt de ziekte zo goed mogelijk onder controle proberen te houden.

Tot de doelgroep van het zorgtraject diabetes type 2 behoren:

  • patiënten die op maximale orale antidiabetica staan
  • patiënten de dagelijks 1 of 2 incretine- of insuline-injecties nodig hebben.

Het zorgtraject start met een samenwerkingsovereenkomst (contract) tussen patiënt en zijn huisarts en de specialist. Deze is geldig voor 4 jaar. Hierin dient de patiënt ten minste 2 maal per jaar op raadpleging te gaan bij zijn huisarts en minimaal één maal per jaar naar zijn behandelende specialist (endocrinoloog).

Het zijn de gesprekken met de patiënt die ervoor zullen zorgen dat hij/zij wordt gestimuleerd om een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in zijn/haar ziekte en in de opvolging ervan.

De patiënt wordt doorverwezen door de huisarts naar een educator met een voorschrift, aangevuld met de medische gegevens en de recente bloedresultaten. De educatie zal thuis bij de patiënt plaats vinden, ook de naaste familieleden kunnen/mogen deze bijwonen

Word cloud concept illustration of diabetes condition