Diabeteseducatie


Waarom?

Bij het begin van de ziekte is educatie voornamelijk het geven van informatie en inzicht in de ziekte, gezonde voeding, en de consequenties voor de verdere levensverwachting en het motiveren tot aanpassing van de levensstijl. Bij de overgang naar insuline inspuitingen komen daar de technische aspecten bij zoals insuline-injecties en zelfcontrole.

Wie?

Dit zijn verpleegkundigen, diëtisten, podologen die een bijkomende opleiding in diabeteseducatie hebben gevolgd. Petra heeft deze bijkomende opleiding ook gevolgd.

Wat is educatie?

 • Bij het begin van de ziekte (suikerziekte) is educatie of het verstrekken van informatie en inzicht in de ziekte essentieel. Ook de voedingsaspecten belichten in het totaal nieuw ziekteconcept is belangrijk. Er wordt stilgestaan bij mogelijke gevolgen, levensverwachtingen en beroepsmatige gevolgen. Men tracht de patiënt steeds te motiveren om zich aan te passen aan een andere levensstijl.
 • Bij de overgang van orale (pilletjes) naar subcutane (onderhuidse) inspuitingen kunt u op technisch vlak begeleid worden zodat deze handelingen worden aangeleerd. Daarna kan de patiënt eventueel alleen verder.
 • In geval van nood of tijdens weekends of feestdagen kan Petra Michel u als educator voorzien van het nodige reservemateriaal binnen de diabeteszorg.

Inhoud?

 

 • individuele educatie van de patiënt en de omgeving
 • geven van informatie en inzicht in de ziekte; oorzaak van de ziekte, ziekteverloop, verwikkelingen, levensverwachtingen
 • motiveren tot levensstijlaanpassingen: evenwichtige voeding, rookstop, beweging
 • informeren hoe hypo- en hyperglycemie voorkomen, herkennen en corrigeren
 • uitleg geven over het effect van bepaalde geneesmiddelen op de glycemie ( o.a. siropen )
 • aanleren van de spuittechnieken van insuline,
 • rotatie van injectieplaatsen
 • uitleg geven over werking van insuline, bewaren ervan
 • aanleren van glycemiemetingen met glucometer, lancetten en strips en het gebruik van het dagboekje
 • uitleg geven over levensverzekeringen, rijbewijs, sollicitaties, reizen,….
 • Dit alles zonder verlammend te werken

Educatie gebeurt steeds op voorschrift van de huisarts, verspreid over verschillende dagen en aangepast aan de patiënt zijn situatie. Ik stel nadien een verslag op voor de huisarts hetwelk hij nadien in uw Globaal Medisch Dossier (GMD) kan bewaren.

Wanneer is educatie door diabeteseducator verplicht?

In 3 kritische fasen in het ziekteverloop moet de huisarts beroep doen op diabeteseducatoren.
In deze kritische situaties is een minimumduur aan educatie vereist.

3 kritische situaties met minimumduur aan verplichte educatie

 • bij de start van insulinetherapie of van incretinemimetica: minimum 2 ½ uur
 • bij de overgang van 1 naar 2 injecties insuline: minimum 1uur
 • bij onvoldoende metabole controle (Hba1c > 7,5%) minimum 1uur

Voor meer informatie over de zorgtrajecten kan u een kijkje nemen op deze website: http://www.zorgtraject.be/