Zorgtraject Diabetes


Diabetes:

Diabetes of suikerziekte is een chronische aandoening dewelke men voorlopig nog niet volledig kan genezen.
Men kan de ziekte momenteel steeds beter behandelen, zodoende de patiënt zo’n normaal mogelijk leven kan leiden als diabetespatiënt.
Deze ziekte wordt gekenmerkt door een te hoog suikergehalte in het bloed en kan leiden tot een tal van verwikkelingen.

Het omvat een complexe aanpak.

 • behandelen van de hoge suikergehalte
 • inzicht verwerven van de diabetesbehandeling
 • het opstellen van behandelingsdoelen
 • een levenslange follow-up

Zorgtraject Diabetes Mellitus type 2

Wat is een zorgtraject Diabetes Mellitus Type 2?

Dit zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en opvolging van een diabetespatiënt.
Diabetes is de laatste jaren sterk toegenomen en de verwachtingen zijn dat tegen het jaar 2025 er ongeveer 500 000 mensen met diabetes in België zullen zijn.
De ziekte kent vaak een sluipend verloop, maar kan op lange termijn tot ernstige en dure verwikkelingen leiden. Deze complicaties tracht men nu te verminderen of te voorkomen door een optimale aanpak op een gestructureerde wijze.
Zorg op maat, samenwerking tussen de hulpverleners die samen met de patiënt de ziekte zo goed mogelijk onder controle proberen te houden.

Tot de doelgroep van het zorgtraject diabetes type 2 behoren:

 • patiënten die op maximale orale antidiabetica staan
 • patiënten de dagelijks 1 of 2 incretine- of insuline-injecties nodig hebben.

Het zorgtraject start met een samenwerkingsovereenkomst (contract) tussen patiënt en zijn huisarts en de specialist. Deze is geldig voor 4 jaar. Hierin dient de patiënt ten minste 2 maal per jaar op raadpleging te gaan bij zijn huisarts en minimaal één maal per jaar naar zijn behandelende specialist (endocrinoloog).

Het zijn de gesprekken met de patiënt die ervoor zullen zorgen dat hij/zij wordt gestimuleerd om een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in zijn/haar ziekte en in de opvolging ervan.

De patiënt wordt doorverwezen door de huisarts naar een educator met een voorschrift, aangevuld met de medische gegevens en de recente bloedresultaten. De educatie zal thuis bij de patiënt plaats vinden, ook de naaste familieleden kunnen/mogen deze bijwonen

De diabetes educator:

In het kader van het zorgtraject diabetes bestaat nu ook de mogelijkheid om diabetes educatie door een erkend educator te krijgen.

Wat mag u verwachten van de educatie?
Bij het begin van de ziekte is educatie voornamelijk het geven van informatie en inzicht in de ziekte, gezonde voeding, en de consequenties voor de verdere levensverwachting en het motiveren tot aanpassing van de levensstijl. Bij de overgang naar insuline inspuitingen komen daar de technische aspecten bij zoals insuline-injecties en zelfcontrole.

Educatie wordt door een specifiek opgeleide diabeteseducator gegeven en houdt onder andere in:

 • individuele educatie van de patiënt en de omgeving
 • geven van informatie en inzicht in de ziekte; oorzaak van de ziekte, ziekteverloop, verwikkelingen, levensverwachtingen
 • motiveren tot levensstijlaanpassingen: evenwichtige voeding, rookstop, beweging
 • informeren hoe hypo- en hyperglycemie voorkomen, herkennen en corrigeren
 • uitleg geven over het effect van bepaalde geneesmiddelen op de glycemie ( o.a. siropen )
 • aanleren van de spuittechnieken van insuline,
 • rotatie van injectieplaatsen
 • uitleg geven over werking van insuline, bewaren erva
 • aanleren van glycemiemetingen met glucometer, lancetten en strips en het gebruik van het dagboekje
 • uitleg geven over levensverzekeringen, rijbewijs, sollicitaties, reizen,….
 • Dit alles zonder verlammend te werken

Educatie gebeurt steeds op voorschrift van de huisarts, verspreid over verschillende dagen en aangepast aan de patiënt zijn situatie. Ik stel nadien een verslag op voor de huisarts hetwelk hij nadien in uw Globaal Medisch Dossier (GMD) kan bewaren.

Wanneer is educatie door diabeteseducator verplicht?

In 3 kritische fasen in het ziekteverloop moet de huisarts beroep doen op diabeteseducatoren.
In deze kritische situaties is een minimumduur aan educatie vereist.

3 kritische situaties met minimumduur aan verplichte educatie

 • bij de start van insulinetherapie of van incretinemimetica: minimum 2 ½ uur
 • bij de overgang van 1 naar 2 injecties insuline: minimum 1uur
 • bij onvoldoende metabole controle (Hba1c > 7,5%) minimum 1uur

Voor meer informatie over de zorgtrajecten kan u een kijkje nemen op deze website: http://www.zorgtraject.be/